top of page

Algemene voorwaarden van MaalderMedia


1. Acceptatie van voorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten van MaalderMedia, gaat u akkoord met het naleven en gebonden zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten.
 

2. Servicebeschrijving

MaalderMedia biedt een scala aan diensten, inclusief maar niet beperkt tot groothandel, handel, distributie en advies. De specifieke dienstverlening aan u wordt gedetailleerd vastgelegd in individuele B2B overeenkomsten, offertes, facturen en contracten.


3. Privacybeleid

Uw gebruik van de diensten van MaalderMedia valt ook onder ons Privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met onze privacypraktijken zoals beschreven in het Privacybeleid.
 

4. Verantwoordelijkheden van gebruikers

U gaat ermee akkoord nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken wanneer u onze diensten gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.


5. Betalingen en kosten

Betalingsvoorwaarden en vergoedingen voor de diensten van MaalderMedia worden vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten of facturen. Als u niet betaalt, kan dit leiden tot opschorting of beëindiging van de dienstverlening.
 

6. Intellectuele eigendom

Alle inhoud, materialen en intellectuele eigendommen die verband houden met MaalderMedia zijn beschermd door auteursrecht en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom. U mag onze inhoud niet gebruiken, reproduceren of distribueren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
 

7. Beperking van aansprakelijkheid

MaalderMedia is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen.
 

8. Beëindiging van diensten

MaalderMedia behoudt zich het recht voor om uw toegang tot onze diensten op elk moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

9. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Nederlandse recht.

10. Wijzigingen in de voorwaarden

MaalderMedia kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment bijwerken of wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.
 

11. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene voorwaarden of onze diensten, neem dan contact met ons op via info@maaldermedia.com

bottom of page